EuroVelo 12

Image
 
Image

Nordsjöleden sträcker sig genom sex länder när den rundar den kalla Nordsjön. Den svenska delen av leden inbjuder till utforskande av den halländska och bohuslänska västkusten.

Från och med 2020 kommer rutten att länkas samman med Danmark genom färjan mellan Halmstad och Grenå. Sträckan Göteborg–Halmstad sträcker sig längs Kattegattleden.

Kattegattleden

Besök sida
 
 
 

Cykla i Västsverige

Besök sida